Reklamace

PŘIŠLA VÁM POŠKOZENÁ ZÁSILKA?
Takovou zásilku v nejlepším případě ani nepřebírejte! Na pozdější upozornění bohužel většina dopravců nebere zřetel. Prosím ihned nás o tom informujte, děkujeme.

 

NAŠLI JSTE VADU V PRŮBĚHU UŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ?
Na všechno naše zboží se vztahuje standardní záruka 24 měsíců od převzetí zboží. Jako záruční list slouží daňový doklad/faktura. Často se bohužel mylně zaměňují dva pojmy: záruční doba a životnost výrobku. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží – vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Pokud jste na Vašem výrobku v záruční době (24 měsíců od převzetí zboží) objevili vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte právo na reklamaci zboží. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. 
  • u vad, které jsou odstranitelné máte právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu.
  • u vad neodstranitelných máte právo na výměnu věci nebo Vám bude vrácena celá kupní cena.

 

JAK POSTUPOVAT? 

1) Napište nám na alca@lesniskritek.cz  a do předmětu e-mailu napište prosím heslo "Reklamace". Dále budeme potřebovat k oficiálnímu odstoupení od smlouvy důležité informace jako je číslo objednávky nebo číslo faktury, jaké zboží reklamujete (název, barva, velikost..), co nejdetailnější popis vady ideálně i s fotodokumentací a číslo bankovního účtu, na který chcete v případě uznané reklamace vrátit peníze. Případně můžete využít i náš formulář.

 

2) Na dalším postupu se pak domluvíme individuálně podle charakteru vady. Budeme se ale snažit vše vyřešit co nejdříve k Vaší spokojenosti a v zákonné lhůtě max. 30 dní.

  • Pokud nám budete po té zboží zasílat, zasílejte ho prosím čisté a pečlivě zabalené, ať nám v pořádku dojde. 

 

 

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ K REKLAMACI:
Alena Peterková, Kamenná čtvrť 17a, Brno 63900, tel: 737 076 483

Ke stažení